FANDOM


Ścieżka kariery – ogólnie ciąg ważnych decyzji, wyborów życiowych, etapów rozwoju, takich jak kolejne szczeble rozwoju edukacyjnego, zaangażowanie i doskonalenie zawodowe, zdobywanie doświadczenia i osiąganie specjalizacji. Wybory te mają na celu samorealizację jednostki w zakresie zaspokojenia potrzeb osobistych, rodzinnych, materialnych, emocjonalnych, społecznych, doświadczanie satysfakcji z osiąganych celów, z zaspokajania potrzeb innych osób i bycia potrzebnym i wartościowym członkiem społeczeństwa. Na ogół decyzje i działania składające się na drogę kariery związane są z realizacją ważnych etapów życia, takich jak szkoła średnia, studia, przysposobienie do zawodu, zdobywanie doświadczenia zawodowego, które to etapy nadają ogólny kształt – określony profil – życiu danej jednostki, profil który charakteryzuje człowieka na długie lata lub na całe życie. Dlatego decyzje dotyczące drogi kariery są na ogół znaczące i poważne w świadomości człowieka, który zdaje sobie sprawę, że powinien podejmować jak najlepsze życiowe wybory, gdyż z pewnych ważnych decyzji może być trudno się wycofać lub odmienić ogólny kierunek życia i kariery.

Pomoce w wyborze drogi kariery

Człowiek może podejmować życiowe wybory opierając się na subiektywnym odczuciu swych potrzeb i zainteresowań, na świadomości swoich silnych stron, umiejętności i talentów, na opiniach innych osób – rodziców, wychowawców, nauczycieli, przyjaciół, przełożonych, współpracowników itp. W obecnych czasach dostępny jest szeroki obszar odniesienia jakim jest poradnictwo lub konsulting dotyczący profilowania osobowościowo-edukacyjno-zawodowego.

Dopasowanie osobowościowo-zawodowe

Błędnym modelem społecznym okazało się dostosowywanie ludzi na siłę do potrzeb rynku pracy. W różnych sytuacjach, gdzie motywowano ludzi np. czynnikami głównie ekonomiczno-materialnymi do zaangażowania się w określony rozwój edukacyjno-zawodowy bez uwzględniania indywidualnych charakterystyk osobowościowych i zainteresowań, okazywało się wielokrotnie, że pracownikom brakuje zadowolenia z wykonywanej pracy, co negatywnie wpływa na wydajność i prowadzi także niejednokrotnie do wypalenia zawodowego, do dużej rotacji wewnątrz kadry pracowniczej i do znaczących strat dla przedsiębiorstw i gospodarki.

Obecnie według danych statystycznych i badań czynionych przez psychologów pracy nadal wielu ludzi zmaga się w dziedzinie kariery zawodowej. Przyczynami są m.in.: niewłaściwa praca lub wykształcenie, niedopasowanie rodzaju pracy do preferencji osobowościowych, brak jasnej wizji ścieżki kariery, powrót do pracy po przerwie, konieczność zmiany pracy lub zawodu (redukcja zatrudnienia, restrukturyzacja, rewolucja w zarządzaniu). Skutkami tych zmagań na ogół są: wysoki poziom stresu w pracy i w domu, wypalenie zawodowe, nierzadka depresja, częste zmiany pracy (poszukiwanie miejsca pracy metodą prób i błędów), brak satysfakcji z wykonywanej pracy, mała wydajność, niskie, zarobki, rozproszenie (praca na wiele etatów), brak równowagi pomiędzy różnymi sferami życia.

Programy profilowania

W efekcie tych obserwacji podejmowane są nieraz programy badawczo-rozwojowe realizowane przez zespoły doradców zawodowych, psychologów oraz socjologów, mające na celu analizę problemu niedopasowania osobowościowo-zawodowego oraz wyłonienie sposobów i systemów profilowania edukacyjno-zawodowego wychodzących naprzeciw szerokiemu społecznemu zapotrzebowaniu.

Do wykorzystywanych na tym polu programów należą np. test Gallupa, test osobowości Hogana (Hogan Personality Inventory), test Costy i McCrae (NEO-PI), test zawodowy Stronga (Strong Vocational Inventory) oraz test Stronga-Hollanda (Strong Holland RIASEC). Jednym z najnowszych programów szeroko ujmujących obszar badania profilu (w oparciu o cztery zasadnicze sfery: osobowość, zainteresowania, umiejętności i kluczowe życiowe wartości) jest międzynarodowy program profilowania Kierunek Kariery (Career Direct).

Zobacz też

Bibliografia

  • Using Career Profiles to Differentiate Between Occupations and Predict Job Satisfaction. (Cheryl Toth, Ph. D., IBM Global Systems, 1998)

Linki zewnętrzneŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Droga kariery z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł zawiera niewystarczająco uźródłowione informacje.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł ma niedostateczną jakość.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki