FANDOM


Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego (ang. Jehovah's Witnesses – Proclaimers of God's Kingdom) – publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica. Opisuje historię organizacji Świadków Jehowy oraz przedstawia jej poglądy. ISBN 83-903551-0-8. 752 stronicowa publikacja wydana w języku angielskim w 1993 roku, a w języku polskim w 1995 roku. Jest opublikowana w 25 językach, również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy).

Zawartość

Proclamadores

Książka „Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” (na zdjęciu wydanie portugalskie).

Książka opisuje historię organizacji Świadków Jehowy oraz celów, do których zdąża. Jest ilustrowana za pomocą ponad 1000 zdjęć z 96 krajów. Zamieszczono w niej wykresy, mapy i tabele, związane z omawianymi zagadnieniami. Składa się z siedmiu głównych części, obejmujących w sumie 33 rozdziały.

Część 1: „Wy jesteście moimi świadkami” - mówi Jehowa

Omawia, skąd się wzięli Świadkowie Jehowy. Zawiera przegląd nowożytnej historii od roku 1870 do 1992, w rozdziałach:

 • Dlaczego Jehowa ma świadków?
 • Jezus Chrystus - Wierny Świadek
 • Chrześcijańscy Świadkowie Jehowy w I wieku (dodatki: Chrystianizm rozprzestrzeniał się dzięki gorliwemu głoszeniu; 'Tryumf chrystianizmu')
 • Początki wielkiego odstępstwa (dodatek: Platon a „chrystianizm”)
 • Obwieszczanie powrotu Pana (1870-1914) (dodatki: „Pozwólcie obojgu rosnąć razem aż do żniwa”; George W. Stone - „człowiek o wybitnych zdolnościach”; George Storrs - „przyjaciel i brat”; „Pozostawiam Ci 'Zwiastuna'”; Dlaczego nazywano go pastorem; „Fotodrama stworzenia”; „Wypatrujcie roku 1914”)
 • Czas prób (1914-1918) (dodatki: „Niektórzy z nas chyba się nieco pośpieszyli”; Życiorys J. F. Rutherforda; Ofiary prześladowań zainspirowanych przez kler)
 • Rozgłaszajcie wieść o Królu i Królestwie! (1919-1941) (dodatki: „Dom Książąt”; Rozgłaszanie orędzia Królestwa przez radio; Głoszenie z gramofonami)
 • Nieustanne ogłaszanie dobrej nowiny (1942-1975) (dodatki: Życiorys N. H. Knorra; Zachęcająca zapowiedź; Podróże służbowe N. H. Knorra w latach 1945-1956; „Dzisiaj znów zaczęłam się zastanawiać”)
 • Słowo Jehowy 'prędko się przenosi' (1979-1992) (dodatki: Życiorys F. W. Franza; Ciało Kierownicze Świadków Jehowy w styczniu 1992 roku)
Część 2: Dokładne poznawanie i trzymanie się Słowa Bożego

Omawia, jak kształtowały się wierzenia Świadków Jehowy, w szczególności te, które odróżniają ich od innych ugrupowań religijnych, a także jaka jest geneza ich nazwy. Obejmuje rozdziały:

 • Coraz dokładniejsze poznawanie prawdy (dodatki: Oznajmianie imienia Bożego; 'Czyżbyśmy mieli zaprzeczyć samemu Chrystusowi?'; Stopniowo odsłaniana prawda; Wierzenia Świadków Jehowy)
 • Jak staliśmy się znani jako Świadkowie Jehowy (dodatki: Nazwa Świadkowie Jehowy w Ameryce, w Azji i na wyspach Pacyfiku, w Afryce, w Europie oraz na Bliskim Wschodzie; Inni też dostrzegli)
 • Wielka rzesza - ma żyć w niebie czy na ziemi? (dodatki: Czas zrozumienia; Ziemia - wieczny dom człowieka; Kto idzie do nieba)
 • Rozpoznawani po swym postępowaniu (dodatki: „Rozwijanie charakteru” nie zawsze dawało dobre skutki; Co u Świadków dostrzegają inni)
 • „Nie są częścią świata” (dodatki: Nie zagrażają żadnemu rządowi; Zarzucone zwyczaje i poglądy)
Część 3: Społeczność braci

Analizuje rozwój ich struktury organizacyjnej. Przedstawia fakty dotyczące zebrań zborowych i zgromadzeń. Opisuje, jak buduje się Sale Królestwa i Sale Zgromadzeń oraz obiekty, w których drukuje się publikacje biblijne. Ukazuje sposób zorganizowania zebrań, przygotowujących ich do działalności głoszenia oraz organizowania pomocy w przypadku klęsk żywiołowych i w innych sytuacjach, a także finansowanie działalności w skali całego świata. Rozdziały:

 • Rozwój struktury organizacyjnej (dodatki: Skąd ta zmiana?; Budynki w Pittsburghu używane przez Towarzystwo sto lat temu; Czyje to dzieło?; Kwestionariusz VDM; Pierwsze budynki Towarzystwa w Brooklynie; Nadzorcy podróżujący; Pierwsze zarejestrowane korporacje; „Przypominają społeczność pierwszych chrześcijan”)
 • Zebrania poświęcone wielbieniu Boga, nauczaniu i zachęcaniu (dodatki: Pierwsze zbory; Wysławianie Jehowy pieśniami; Pamiątka śmierci Jezusa)
 • Zgromadzenia - dowód, że jesteśmy braćmi (dodatki: Siedem doniosłych rezolucji kongresowych; Migawki z niektórych wielkich zgromadzeń)
 • 'Szukanie najpierw Królestwa' (dodatki: 'A gdzie dziewięciu?'; Służba w Betel; Niektórzy długoletni pracownicy Betel; Coraz więcej pionierów!)
 • Wspólne wzrastanie w miłości (dodatki: „Wy naprawdę się miłujecie”; Prawdziwi bracia i siostry)
 • Wspólne budowanie na całym świecie (dodatki: Współpraca umożliwiająca szybką budowę Sal Królestwa; Sale Królestwa w różnych krajach; Sale Zgromadzeń Świadków Jehowy; Międzynarodowy program budowlany zaspokaja pilne potrzeby)
 • Jak to wszystko jest finansowane? (dodatek Datki nie zawsze ma postać pieniędzy)
 • 50-stronicowa wkładka z kolorowymi zdjęciami Biura Głównego Świadków Jehowy i Biur Oddziałów z drukarniami na całym świecie
Część 4: Rozgłaszanie dobrej nowiny po całej zamieszkanej ziemi

Zawiera informacje o zapoczątkowaniu oraz rozwoju dzieła głoszenia przez Świadków Jehowy w różnych krajach świata - w rozdziałach:

 • Dawanie Świadectwa aż po krańce ziemi (cześć 1: 1870-1914, cześć 2: 1914-1935, część 3: 1935-1945, część 4 i dodatek: Nie przestawali dawać świadectwo nawet w więzieniu, część 4: 1945-1975, część 5: 1975-1992)
 • Misjonarze nadają, rozmach dziełu na całym świecie (dodatek: Biblijna Szkoła Strażnicy - Gilead)
 • Dzięki mocy ludzkiej czy dzięki duchowi Bożemu?
Część 5: Wspieranie głoszenia o Królestwie wydawaniem publikacji biblijnych

Opisuje działalność wydawniczą Świadków Jehowy w rozdziałach:

 • Głoszenie publiczne od domu do domu (dodatki: Szczególne błogosławieństwo dla pracy od domu do domu; Dlaczego Świadkowie przychodzą wciąż na nowo; „Wszelkimi dostępnymi metodami”)
 • Wydawanie literatury biblijnej używanej w służbie (dodatki: Skład; Wytwarzanie form drukowych; 'Dowód kierownictwa ducha Jehowy'; Poleganie na Bogu Wszechmocnym; Maszyny drukujące; Introligatorstwo; Upowszechnianie wiedzy biblijnej; Nagrywanie kaset magnetofonowych; Wideokasety używane do głoszenia o Królestwie)
 • Drukowanie i rozpowszechnianie świętego Słowa Bożego (dodatki: Niektóre przekłady używane przez pierwszych Badaczy Pisma Świętego; Świeży przekład, „Podręczny słownik”; Opinia znawcy języka hebrajskiego; Wzrost w szeregach Świadków Jehowy po wydaniu Przekładu Nowego Świata)
Część 6: Wyśmiewani i prześladowani

Zawiera opis prób i prześladowań, z jakimi spotykali się Świadkowie Jehowy, w rozdziałach:

 • Próby i odsiew wewnątrz organizacji (dodatki: W. E. Van Amburg; Jules Feller; C. J. Woodworth; A. C. Macmillan)
 • „Przedmiot nienawiści wszystkich narodów” (dodatki: Duchowieństwo ujawnia swe odczucia; 'Prześladowani za przekonania religijne'; Oświadczenia SS; Listy skazanych na śmierć; Znani z odwagi i ze swych przekonań; „Nie są antypaństwowi”, Kto im przewodzi?; Przypominają pierwszych chrześcijan)
 • „Obrona oraz prawne ugruntowanie dobrej nowiny” (dodatki: Świadectwo dane w Sądzie Najwyższym USA; Jak doszło do uchylenia wyroków; „Prastara forma ewangelizacji misjonarskiej”; „Równe prawa dla wszystkich”; Stanowcze oświadczenie skierowane do rządu hitlerowskiego; Zdecydowane stanowisko Świadków w obliczu zakazu; Opinie przedstawicieli władz Kanady; 'Przysłużyli się sprawie wolności religijnej'; Radość ze swobodnego wielbienia Boga)
Część 7: Lud będący Jego szczególną własnością, gorliwy w szlachetnych uczynkach

Zawarte są wyjaśnienia, dlaczego Świadkowie Jehowy są głęboko przekonani, że należą do organizacji kierowanej przez Boga i jakiego wydarzenia oczekują. Omówiono to w rozdziałach:

 • Jak Bóg ich wybrał i prowadził
 • „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami” (dodatek: „Świadkowie troszczą się o swoich i o obcych”)
 • Nieustanne zachowywanie czujności
Dodatki:
 • Sprawozdania ze świadczenia na całym świecie
 • Ważne wydarzenia w nowożytnej historii Świadków Jehowy
 • Publikowanie Strażnicy
 • Przebudźcie się! - czasopismo dla szerokiego ogółu
 • Skorowidz
 • Informacje dotyczące ilustracji i adresy Towarzystwa StrażnicaŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki