FANDOM


Aglomeracja kurowska

Położenie aglomeracji na tle gminy

Aglomeracja[1]"Kurów" – nazwa własna jednostki administracyjnej utworzonej w 2006 roku w celu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej, co miało pozwolić na podjęcie starań o budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz pozyskanie środków na ten cel.

Miejscowości

Aglomeracja gmina Kurów położona jest w gminie Kurów. W skład aglomeracji wchodzi centralna część gminy Kurów, to jest wsie: Brzozowa Gać, Kurów, Olesin, Płonki, Szumów.

Podstawy prawne

Aglomeracja została utworzona uchwałą Rady Gminy Kurów Nr XLVII/275/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji - Gmina Kurów. Uchwała pozytywnie opiniowała przedstawiony projekt, przez co powoływała aglomerację do życia. W związku z wyżej cytowanymi podstawami prawnymi termin jest zgodny z definicją legalną.

Gmina Kurów przystąpiła do opracowania Planu Aglomeracji "Kurów" na podstawie art. 43 i art. 208 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841). Uwzględniono w trakcie prac także plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów, koncepcje kanalizacji sanitarnej i ekspertyzy.

Charakterystyka

Aglomeracja spełnia nałożone drogą rozporządzenia wymagania opłacalności - wskaźnik WRLM wynosi 172 osoby na 1 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejsce niezbędnych 120.

Przypisy

  1. Słowo "aglomeracja" użyte jest w sensie art. 43 i art. 208 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 239, poz. 2019) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841), Aglomeracja "Kurów" nie jest klasyczną, urbanistyczną aglomeracją.

BibliografiaŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Aglomeracja "Kurów" z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki