FANDOM


Analiza informatyczna, czyli analiza w rozumieniu informatyki, to działanie polegające na tworzeniu modelu określonego fragmentu rzeczywistości.

Nawiązanie do filozofii

Analiza rzeczywistości była stosowana już w filozofii analitycznej – jej historia jest o wiele dłuższa, niż historia informatyki. Można przyjąć, że istnieje od czasów pierwszych prób opisywania rzeczywistości.

Cele analizy informatycznej

Cel nadrzędny

Celem nadrzędnym analizy informatycznej jest stworzenie systemu informatycznego.

Cel główny

Celem głównym analizy informatycznej jest stworzenie modelu analitycznego rzeczywistości oraz modelu wymagań wobec tworzonego systemu informatycznego.

Model analityczny

System informatyczny tworzony jest na podstawie wytworzonego w procesie analizy informatycznej modelu analitycznego, czyli możliwie ścisłego odwzorowanie rzeczywistości. Model taki jest pośrednikiem między rzeczywistością, a systemem informatycznym. Celem modeli analitycznych jest tworzenie systemów informatycznych na podstawie tylko tych elementów, które są niezbędne do ich wytworzenia.

Model wymagań

Aby utworzyć model wymagań, należy najpierw utworzyć model analityczny rzeczywistości. Następnie taki model przekształca się np. upraszcza, poprzez odrzucenie zbędnych elementów. Model taki tworzy się z pewnymi założeniami, które mówią, co jest potrzebne, a co nie, wyszukuje się sprzeczności, próbuje się go optymalizować. Kolejne kroki analizy powodować powinny powstawanie modelu wymagań coraz prostszego i jednocześnie spełniającego wszystkie, uprzednio przyjęte założenia.

Języki zapisu modeli analitycznych

Model analizy informatycznej można zapisać za pomocą języka naturalnego, języka logiki matematycznej lub języka formalnego – obecnie najbardziej przystosowanym do tego zadania językiem jest UML. Im bardziej precyzyjny jest stosowany język tym dokładniejszy i bardziej użyteczny będzie utworzony model.

wikipedia:it:Analisi (ingegneria del software)Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Analiza informatyczna z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł zawiera niewystarczająco uźródłowione informacje.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki