FANDOM


Fenomenologia zarządzania (phenomenology of management) to nowe interdyscyplinarne ujęcie zarządzania, którego podstawy opracował polski naukowiec Bronisław Bombała w wydanej w 2010 roku książce pt. Fenomenologia zarządzania. Przywództwo. Krytycznie podchodzi on do modnych koncepcji technokratycznych proponując ‎personalistyczną koncepcją przywództwa, która znalazła swój praktyczny wyraz w ‎przywództwie służebnym (servant leadership) i upełnomocnianiu pracowników (‎empowerment).

Metoda fenomenologiczna jako badanie „uprawiane w ludzkiej perspektywie” pozwala na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o głębszy sens aktywności menedżera. Fenomenologia pomaga poznać głębsze pokłady motywacji człowieka w procesie pracy dzięki „wczuciu” w jego „czyn”. Fenomenologiczne "wczucie" w procesie przywództwa służebnego realizowane jest przez upełnomocnianie pracowników.

Bronisław Bombała traktuje fenomenologię przede wszystkim jako metametodę, która służy do budowania podstaw ontologiczno-epistemologiczno-metodologicznych teorii organizacji i zarządzania. Podstawowym instrumentem metametody fenomenologicznej jest soczewka fenomenologiczna. Soczewka fenomenologiczna skupia to, co ontologiczne i to, co ontyczne, egzystencjalne i egzystencyjne, teoretyczne i praktyczne. Pozwala ona na dokładniejsze ujęcie przedmiotu poddanego analizie – obejrzenie w perspektywie filozoficznej (ontologicznej) i perspektywie nauk szczegółowych (ontycznej). Soczewka fenomenologiczna jest kluczowym pojęciem fenomenologii zarządzania i zarazem podstawowym instrumentem badawczym w diagnozie i doskonaleniu organizacji. Jest ona metametodą, pozwalającą na ogląd badanego przedmiotu z różnych perspektyw, i jednocześnie pełni rolę „spoiwa”, które łączy różnorodne czynniki. Jednym z zastosowań soczewki fenomenologicznej jest jej funkcja porządkująca. Pozwala ona na porządkowanie dorobku teorii organizacji i zarządzania na kontinuum: paradygmat-teoria-koncepcja-zasada-metoda-technika. Metoda fenomenologiczna jest szczególnie przydatna w poszukiwaniu istoty (eidos) problemów pojawiających się w praktyce zarządzania.

Metoda fenomenologiczna jest także stosowana w procesie dydaktycznym i w badaniu organizacji jako formuła 3i. Formułę 3i tworzą trzy pojęcia-metafory: iluminacja, inspiracja, interpretacja. Iluminacja jest swoistą odmianą metody heurystycznej, inspiracja – fenomenologicznej, a interpretacja – hermeneutycznej.

Bibliografia:

  • Bronisław Bombała, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7641-324-2.
  • Bronisław Bombała, In Search of a New Model of Education, in. Education in Human Creative Existential Planning (Analecta Husserliana XCV), ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2008.
  • Bronisław Bombała, In Search of the Sources of Humanity, in. Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind. Book I: In Search of Experience (Analecta Husserliana XCIII), ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2007.
  • Bronisław Bombała, Metoda fenomenologiczna w diagnozie i doskonaleniu organizacji, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,
  • Bronisław Bombała, Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, „Prakseologia” 2002, nr 142.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Fenomenologia zarządzania z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4.svg Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3.png Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł ma niedostateczną jakość.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki