FANDOM


Formuła "3i" i soczewka fenomenologiczna to podstawowe metody stosowane w fenomenologii zarządzania, zwanej także przez jej twórcę Bronisława Bombałę prakseologią fenomenologiczną. Formuła "3i" ma podwójne zastosowanie: w procesie dydaktycznym i w badaniu organizacji. Tworzą ją trzy pojęcia-metafory: interpretacja, inspiracja, iluminacja. Interpretacja jest swoistą odmianą metody hermeneutycznej i służy poprzez krytyczną analizę literatury przedmiotu do powiększenia zasobów wiedzy studenta. Inspiracja, która jest odmianą metody fenomenologicznej, poprzez pogłębione studium przypadku, służy do definiowania problemów (poszukiwania ich istoty), a przez to nabywania umiejętności diagnostycznych. Iluminacja (inwencja twórcza), która jest odmianą metody heurystycznej, pomaga w twórczym projektowaniu, tj. służy do wzmacnia wiary we własne możliwości i budowania kompetencji („student ekspert”).

Twórca metody podkreśla, że w procesie dydaktycznym należy wyróżnić dwa etapy: poznawczy i inwencyjny (twórczy). Pierwszy etap służy do zgłębienia wiedzy już istniejącej, drugi – wyzwala potencjał twórczy studenta. Metodą, która pozwala na połączenie obu i twórcze kreowanie rzeczywistości jest właśnie formuła „3i” Formuła „3i” może służyć do rozwijania inwencji twórczej nie tylko studentów, ale także pracowników w procesie ich upełnomocniania. Proces rozwoju będzie przebiegał w tym przypadku od interpretacji i inspiracji do iluminacji:

  • interpretacja oznacza analizę różnych szkół, koncepcji, metod i technik zarządzania,
  • inspiracja to studium przypadków (inspirować mogą także dzieła sztuki, przyroda),
  • iluminacja to poszukiwanie własnej wizji organizacji z wykorzystaniem metod twórczego myślenia (meta-poznanie i techniki heurystyczne).

Zwierciadlanym odbiciem dydaktycznej formuły „3i” jest formuła „3i” w diagnozie i doskonaleniu organizacji. W tym przypadku opisuje trzy sposoby tworzenia i rozwoju organizacji:

  • iluminacja opisuje proces tworzenia i rozwoju organizacji według autonomicznej wizji jego założyciela (np. wizja przedsiębiorstwa Tomasza Baty czy Ricardo Semlera),
  • inspiracja oznacza proces tworzenia przedsiębiorstwa pod wpływem pewnych idei, poglądów, wzorów (np. servant leadership, która posiada inspirację religijną),
  • interpretacja odzwierciedla najbardziej rozpowszechniony model zakładania i rozwoju organizacji, który opiera się na modnych i dominujących teoriach.


Bibliografia

  • Bronisław Bombała, Phenomenology of Management - Didactic Aspects, Management and Business Administration.Central Europe (MBA.CE) 2012, nr 3.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Formuła 3i z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł ma niedostateczną jakość.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki