FANDOM


Iloczyn tensorowy - uogólnienie mnożenia liczb przypisujące w najprostszym przypadku dwu wektorom tensor. Oznaczany symbolem $ \otimes $. Jest uniwersalnym odwzorowaniem dwuliniowym.

Przypisuje też dwóm przestrzeniom wektorowym przestrzeń iloczynów tensorowych ich elementów, a dwu operatorom

$ \varphi : V_1 \to V_2 $
$ \psi : W_1 \to W_2 $

operator

$ \varphi \otimes \psi : v \otimes w \mapsto (\varphi v) \otimes (\psi w) $.

W mechanice kwantowej spotyka się iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy wektorów operatorów, w którym poszczególne składowe mnoży się za pomocą iloczynu tensorowego operatorów. Można je zapisać w następujący sposób:

$ \vec{\hat{j}}_1 \stackrel{\otimes}{\cdot} \vec{\hat{j}}_2 $
$ \vec{\hat{j}}_1 \stackrel{\otimes}{\times} \vec{\hat{j}}_2 $Wiki-wordmark Artykuł utworzony w PrePedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.