FANDOM


Iloczyn tensorowy - uogólnienie mnożenia liczb przypisujące w najprostszym przypadku dwu wektorom tensor. Oznaczany symbolem \otimes. Jest uniwersalnym odwzorowaniem dwuliniowym.

Przypisuje też dwóm przestrzeniom wektorowym przestrzeń iloczynów tensorowych ich elementów, a dwu operatorom

\varphi : V_1 \to V_2
\psi : W_1 \to W_2

operator

\varphi \otimes \psi : v \otimes w \mapsto (\varphi v) \otimes (\psi w).

W mechanice kwantowej spotyka się iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy wektorów operatorów, w którym poszczególne składowe mnoży się za pomocą iloczynu tensorowego operatorów. Można je zapisać w następujący sposób:

\vec{\hat{j}}_1 \stackrel{\otimes}{\cdot} \vec{\hat{j}}_2
\vec{\hat{j}}_1 \stackrel{\otimes}{\times} \vec{\hat{j}}_2Wiki-wordmark Artykuł utworzony w PrePedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki