FANDOM


Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Język prymitywny lub recesywny - zarzucone dziś, nieaktualne określenie języka grupy etnicznej, stojącej na relatywnie niskim stopniu rozwoju materialnego. Do cech pozwalających uznać język za prymitywny zaliczano: konstrukcję ergatywną, bezspójnikowe łączenie zdań, obecność głosek o stosunkowo skomplikowanej artykulacji, np. mlasków czy spółgłosek glottalizowanych ewentualnie brak wyrażeń o charakterze abstrakcyjnym. W rzeczywistości takie cechy jak konstrukcja ergatywna lub spółgłoski iniektywne są poświadczone także w językach indoeuropejskich (sindhi), ponadto nie wykazano, aby "prymitywne" cechy języka powodowały opóźnienie w rozwoju społecznym - przeciwnie, niejednokrotnie wskazywano, że np. języki indiańskie mają strukturę niekiedy bardziej skomplikowaną niż języki europejskie (przykładem jest obecność w językach algonkin czy inuktitut nieznanego w Europie zjawiska polisyntezy, umożliwiającego wyrażenie całego zdania jednym słowem).

Zobacz też

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki