FANDOM


Dr Joanna Krystyna Pyłat (ur. w Słupsku) – historyk, publicystka, poetka. Autorka licznych artykułów, książek i map historycznych.Prodziekan wydziału humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. W latach 2007-2012 wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO w Londynie. Stypendystka Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie.

Wybrane publikacje i artykuły

 • Joanna Pyłat, Friends of Poland. A short history, London 2012.
 • Joanna Pyłat: PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk-Londyn 2010, ISBN 978-83-7549-123-4
 • Joanna Pyłat, Jan Ciechanowski, Andrzej Suchcitz: General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile, Londyn 2008, ISBN 1-904623-13-1.
 • Joanna Pyłat: General Anders. Patron of education and culture in exile 1941–1970, [w:] General Władysław Anders soldier and leader of the free Poles in exile…
 • Joanna Pyłat: Inicjatywy i kierunki działania polskich środowisk emigracyjnych w Londynie w latach 2004–2008. Zarys sytuacji, w: II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, PAU, Kraków 2010, ISBN 978-83-7676-049-0
 • Joanna Pyłat: Zarys działalności Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, w: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne, Gorzów Wielkopolski 2010, ISBN 978-83-930278-3-5
 • Joanna Pyłat: W służbie nauki – Rzecz o działalności prezesów PTNO: Tadeusza Brzeskiego i Tadeusza Sulimirskiego, w: Rocznik PTNO, nr LII, Londyn 2010, s. 62-79.
 • Joanna Pyłat: Finansowy wkład Polskich Oddziałów Wartowniczych w Niemczech w życie naukowe i kulturalne emigracji niepodległościowej, w: Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989, praca pod red. M. Mazanek-Wilczyńskiej, P. Skubisza, H. Walczaka, IPN Szczecin 2011, s. 225-235, ISBN 978-83-61336-17-4
 • Joanna Pyłat: Zarys Historii Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, w: 70 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Londyn 2009.
 • Joanna Pyłat: Opiekun edukacji i kultury na wychodźstwie 1945–1970, [w:] Bitwy Generała Władysława Andersa. Studia do Dziejów 2 Korpusu Polskiego, Praca zbiorowa, Leszno 2007, ISBN 978-83-925290-1-09.
 • Joanna Pyłat: Jak to ze zmianą struktury wyznaniowej na Pomorzu Zachodnim było?, [w:] Gazeta Niedzielna, 2/2997, 8 stycznia 2006 r., Veritas, Londyn.
 • Joanna Pyłat: Wkład duszpasterstwa w zagospodarowanie ziem północnej i zachodniej Polski, [w:] Gazeta Niedzielna, 48/2990, 27 listopada 2005 r., Veritas, Londyn.
 • Joanna Pyłat: Z dziejów Miastka, cz. I, [w:] Przegląd Zachodniopomorski, Nr 2/2003, Szczecin.
 • Joanna Pyłat: Z dziejów Miastka, cz. II, [w:] Przegląd Zachodniopomorski, Nr 4/2003, Szczecin.
 • Joanna Pyłat: Dziki zachód nad Świną, [w:] Nowy Wyspiarz, 2002.
 • Joanna Pyłat: Osadnictwo w pasie przygranicznym, [w:] Nowy Wyspiarz, 2001.

Publikacje kartograficzne

 • Joanna Pyłat: Polska Piastów X–XII w. mapa, 2000, wyd. Logos.
 • Joanna Pyłat: Polska Kazimierza Wielkiego. mapa, 2001, wyd. Logos.
 • Joanna Pyłat: Rzeczpospolita Jagiellonów 1386–1572. mapa, wyd. Logos.
 • Joanna Pyłat: Rzeczpospolita Obojga Narodów do 1763 r. mapa, wyd. Logos
 • Joanna Pyłat: Rzeczpospolita Obojga Narodów 1669–1763. mapa, wyd. Logos.
 • Joanna Pyłat: Polska i Litwa za Jagiellonów. mapa, wyd. Logos

Odznaczenia i wyróżnienia

Przynależność do organizacji, instytucji i partii politycznych

 • Członek Światowej Rady Badań nad Polonią
 • Członek Fundacji Jana Pawła II
 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie
 • Członek Instytutu Historycznego Stefana Grota Roweckiego w Lesznie.
 • 1987–1991 – czynny instruktor ZHP (podharcmistrzyni)

Źródła

 • Słownik biograficzny pracowników PUNO, Londyn 2008.
 • Who is who w Polsce, wydanie I, 2002.
 • Pamiętnik Literacki, Tom XXXVIII, Londyn, grudzień 2009, s. 76, 77, 78, 88.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Joanna Pyłat z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego biogramu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki