FANDOM


Niesprawiedliwość społeczna to pojęcie używane do określenia postrzeganego lub rzeczywistego stanu, w którym zaburzona jest proporcja obciążeń i korzyści wśród członków danej społeczności. Najczęściej termin ten jest przywoływany w sytuacjach, gdy część ludności jest znacząco uprzywilejowana pod względem ekonomicznym, podczas gdy inna grupa pozostaje dyskryminowana i zmuszona jest do świadczenia na rzecz tych pierwszych.

Zapobieganie tego typu dysproporcjom jest deklarowanym celem organizacji lewicowych; skrajne postaci tej filozofii, postulujące nacjonalizację gospodarki i ustanowienie nad nią kontroli społecznej, są postulatami wielu partii socjalistycznych i komunistycznych.

Krytyka pojęcia "sprawiedliwość społeczna"

Według gospodarczych liberałów sprawiedliwość społeczna jest paradoksalnie niesprawiedliwością, gdyż jest ona tworzona za pomocą przymusowego aparatu państwowego, który bezzasadnie "wyciąga" w drabinie statusu społecznego biedniejszych w górę, "ściągając" jednocześnie bogatych i średnio zamożnych w dół za pomocą obciążeń fiskalnych. Destabilizując gospodarkę, ograniczając dochody zamożnych oraz klasy średniej i firm powoduje biednienie całego państwa i wszystkich jego obywateli. Według liberałów i libertarian, a także ekonomistów klasycznych najlepszym sposobem na zlikwidowanie niesprawiedliwości społecznej jest liberalizacja rynku i zmniejszenie bądź zlikwidowanie opieki socjalnej. Posługują się tu maksymą Fryderyka Bastiat, iż "zysk jednego, jest zyskiem drugiego".

Badania ekonomiczne wielu ekonomistów, w tym przede wszystkim Ludwiga von Misesa, Murraya Rothbarda i Friedricha von Hayek ukazały, że nierówność społeczna jest w dużej mierze kreowana przez państwo w formie podatków, ceł, pozwoleń i innych ograniczeń przedsiębiorczości.

Zdaniem krytyków socjaliści, powołując się na nierówności wieku XIX popełniają zasadniczy błąd nie uwzględniając rozwoju gospodarczego. Wiek XIX, dzięki polityce wolnego rynku doprowadził do niespotykanego dotąd rozwoju i wzrostu gospodarczego, dzięki któremu w znacznej mierze, w porównaniu do wieku poprzedniego a nawet początków XIX wyeliminowano ubóstwo, bezrobocie a przyczyniając się do ogólnego wzrostu zarobków i powstawania wskutek tego coraz liczniejszej klasy średniej, także do zmniejszenia niesprawiedliwości społecznej. W swym dziele pt. "Socjalizm", Ludwig von Mises próbował obalić teorię jakoby dzięki związkom zawodowym i socjalistom zmniejszono nierówność społeczną na przełomie XIX i XX wieku.

Zobacz teżŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Niesprawiedliwość społeczna z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł ma niedostateczną jakość.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki