FANDOM


Lista najważniejszych postaci biblijnych.

Spis alfabetyczny

A

Aaron, Abaddon, Abagta, Abbijja, Abdeel, Abdiasz, Abdiel, Abed-Nego, Abel, Abiasaf, Abiasz, Abiasz, Abiasz, Abiatar, Abichajil, Abida, Abidan,Abigail, Abigail, Abihu, Abijjam, Abimael, Abimelek (syn Gedeona), Abinoam, Abiram, Abiszag, Abiszaj, Abitala, Abner, Abraham, Absalom, Achab, Achaszwerosz, Achaz, Achiasz, Achimaas, Achimelek, Achitofel, Adam, Adoniasz, Agabos, Aggeusz, Agryppa, Akan, Akwila, Aleksander, Amasa, Amazjasz, Amel-Marduk, Amnon, Amos, Amram Ananiasz, Andronik, Andrzej, Anna, Annasz, Antypas, Apollos, Arauna, Archelaus, Archip , Aretas, Artakserkses, Arystarch, Asa, Asaf, Asahel, Asena, Aser, Asarhaddon, Atalia

B

Balaam, Balak, Baltazar, Barabasz, Barak, Barnaba, Bartłomiej Apostoł, Bartymeusz, Baruch, Barzillaj, Basza, Batszeba, Belteszassar (zob. Daniel), Benajasz, Ben-Hadad, Beniamin, Berenike, Besaleel, Bildad, Bilha, Booz

C

Cham, Chanameel, Chanani, Chananiasz, Chazael, Chilkiasz, Chofni, Chulda, Chuszaj, Cyrus

D

Dalila, Dan, Daniel, Datan, Dawid, Debora, Demas, Dina, Dionizy, Diotrefes, Doeg, Druzylla

E

Ebedmelek, Efraim, Eglon, Ehud, Ela, Eleazar, Eliab, Eliakim, Eliasz, Eliaszib, Eliezer, Elifaz, Elihu, Elimas Bar-Jezus, Elimelek, Elizeusz, Elkana, Elżbieta, Enoch, Epafras, Epafrodyt, Erast, Estera, Eunice, Eutych, Ewa, Ewil-Merodak (zob. Amel-Marduk), Ewodia , Ezaw, Ezdrasz, Ezechiasz, Ezechiel

F

Febe, Festus, Filemon, Filip

G

Gabriel, Gad, Gajus, Gallio, Gamaliel, Gazela, Gechazi, Gedeon, Gerszon, Geszem, Godoliasz, Gog, Goliat, Gomer

H

Haman, Heli, Henoch (zob. Enoch), Herod Wielki, Herod Antypas, Herod Agryppa I, Herod Agryppa II, Herodiada, Hiob, Hiram

I

Issachar, Iszbaal (Iszboszet), Itamar, Ittaj, Izaak, Izajasz, Izebel, Izrael

J

Jabin, Jael, Jafet, Jair, Jakub, Jan Ewangelista, Jan Chrzciciel, Jedutun, Jefte, Jehu, Jeremiasz, Jeroboam I, Jeroboam II, Jerubbaal, Jesse, Jetro, Jezus, Joab, Joachaz, Joanna, Joasz (król Judy), Jochanan, Joel, Jojada, Jojakim, Jojakin, Jonasz, Jonatan, Joram, Joszeba, Jotam, Jozafat, Jozjasz, Jozue, arcykapłan Jozue, Józef, Józef z Nazaretu, Juda, Judasz Iskariota, Judi, Juliusz, Junia/Junias

K

Kain, Kajfasz, Kaleb, Kedorlaomer, Kefas, Kehat, Ketura, Klaudiusz Lizjasz, Klemens, Kleofas, Korach, Korneliusz, Kryspus, Kuszan-Riszeataim, Kwiryniusz

L

Laban, Lamech (syn Metuszaela), Lamech (syn Metuszelacha), Lea, Lewi, Lidia, Lot

Ł

M

Mabakuk, Madadezer, Magar, Matuzalem, Menoch, Mymenajos, Maciej Apostoł, Magog, Malachiasz, Manasses (król Judy), Manasses (mąż Judyty), Mannach, Mardocheusz, Marek Ewangelista, Maria Magdalena, Maria z Betanii, Maria z Nazaretu, Marta z Betanii, Maryja (zob. Maria z Nazaretu)Mateusz Ewangelista, Melchizedek, Menachem, Merab, Merari, Meribbaal, Merodak-Baladan, Meszak, Metuszelach, Michał, Micheasz, Mikał, Mitredat, Mnazon Mojżesz

N

Naaman, Nabal, Nabot, Nabuchodonozor, Nachor (syn Seruga), Nachor (syn Teracha), Nadab (król izraelski), Nadab (syn Aarona), Nahum, Natan (prorok), Natan (syn Dawida), Bartłomiej Apostoł, Nebuzaradan, Neftali, Nehemiasz, Neko, Nikodem, Noe, Noemi

O

Obadiasz, Obed, Obed-Edom, Ochozjasz (król Judy), Ochozjasz (król Izraela), Og, Oktawian August, Omri, Onan, Onezyfor, Ornan, Orpa, Otniel, Ozeasz

P

Paszchur, Pekach, Pekachiasz, Piłat, Pinchas, Piotr Apostoł, Potifar, Potifera, Pryscylla,

R

Rachab, Rachela, Rebeka, Reuel, Rezon, Rispa, Roboam, Ruben, Rut

S

Saba, Sadok, Safira, Salmanasar, Salome, Salomon, Samson, Samuel, Sanballat, Sara, Saul, Sedecjasz, Sefora, Sem, Sennacheryb, Sergiusz Paweł, Set, Siba, Sichon, Silla, Sisera, Sofar, Sofoniasz, Sostenes, Stefanas, Sylas, Syzyg, Symeon, Syntacha, Szadrak, Szafan, Szallum, Szamgar, Szaweł, Szczepan, Szebna, Szeszbassar, Szimei, Szymon

T

Tabita, Tamar, Teodas, Teofil, Terach, Tiglat-Pileser, Tirhaka, młody Tobiasz, stary Tobiasz, Tomasz, Trofim, Tubal-Kain, Tyberiusz, Tychik, Tymon, Tymoteusz, Tytus

U

Uriasz, Uzza

W

Waszti

Z

Zabulon, Zachariasz (nowotestamentowy kapłan), Zachariasz (prorok), Zebedeusz, Zerach, Zilpa, Zimri, Zorobabel

Zobacz teżŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Postacie biblijne z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł ma niedostateczną jakość.
zh-min-nan:Sèng-keng choan-iú-bêng-sû lia̍t-toaⁿ

bo:གསུང་རབ་ཀྱི་མིང་ཐོ།id:Daftar nama tokoh dalam Alkitab

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki