FANDOM


Soczewka fenomenologiczna jest kluczowym pojęciem, i zarazem meta-metodą, prakseologii fenomenologicznej. Soczewka fenomenologiczna skupia to, co ontologiczne i to, co ontyczne, egzystencjalne i egzystencyjne, teoretyczne i praktyczne – w sensie Heideggerowskim. Pozwala ona na dokładniejsze ujęcie przedmiotu poddanego analizie – obejrzenie w perspektywie filozoficznej (ontologicznej) i perspektywie nauk szczegółowych (ontycznej). Soczewka fenomenologiczna jest podstawowym instrumentem badawczym w diagnozie i doskonaleniu różnych systemów złożonych. Jako meta-metoda pozwala na ogląd badanego przedmiotu z różnych perspektyw, a zarazem pełni rolę „spoiwa”, które łączy różnorodne czynniki (perspektywy badawcze). Jednym z zastosowań soczewki fenomenologicznej jest jej funkcja porządkująca. Pozwala, np. na porządkowanie dorobku nauki na kontinuum: paradygmat-teoria-koncepcja-zasada-metoda-technika. W rezultacie umożliwia racjonalne prowadzenie zarówno badań systemów społeczno-gospodarczych, jak i usprawnianie ich funkcjonowania. Twórca tej metody używa także określenia "perspektywa fenomenologiczna", które obejmuje większy horyzont czasowy – jest pojęciem zbliżonym do „koła hermeneutycznego”.

Bibliografia

  • Bronisław Bombała, Fenomenologia polskiej transformacji, e-Politikon 2012, nr 1Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Soczewka fenomenologiczna z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł ma niedostateczną jakość.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki