FANDOM


Solidny Partner – program certyfikujący i promujący rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie autorstwa Michała Wieczorka, zainicjowany przez Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego) w 1995 roku. Był wówczas jedynym w Polsce programem promującym etykę w biznesie, w którym firmy mogły uzyskać certyfikat potwierdzający rzetelność ich działań. Program ten jest realizowany pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce[1] i Prezesa NBP.[2]

Misja programu

Misją programu "Solidny Partner" jest promocja nowoczesnych metod zarządzania oraz rzetelności i odpowiedzialności w biznesie, jako istotnych zasad w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszechnianie „dobrych przykładów” rzetelnego działania firm zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko przyrodnicze. Program "Solidny Partner" został zainicjowany w 1995 r. przez firmę Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego).[3]

Działalność

W 1999 r. inicjatorzy programu, przedstawiciele życia publicznego oraz firm-laureatów utworzyli Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu, które wspólnie z Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego (do końca 2004 r. funkcjonowało pod nazwą Centrum Promocji Biznesu) realizuje nową wersję programu będącą rozwinięciem oryginalnego projektu z 1995 r..

Weryfikacja firm uczestniczących w programie jest prowadzona w oparciu o składane przez te firmy ankiety, zawierające zbiór informacji ocenianych w systemie punktowym, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie programu (pozytywnie są oceniane przedsiębiorstwa, które otrzymały min. 300 na 400 możliwych punktów). Do ankiet firmy załączają aktualne informacje z właściwych urzędów (ZUS i US). Badane są m.in. następujące zagadnienia i relacje: rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej; ocena firmy jako pracodawcy i partnera w biznesie (warunki pracy, jakość oferty firmy, współpraca z kontrahentami i kontakty z klientami); systemy zarządzania funkcjonujące w firmie oraz jej zaangażowanie w sprawy środowiska społecznego, a także dbałość o środowisko przyrodnicze; budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej ww. elementy.

W celu sprawdzenia prawidłowości oraz rzetelności informacji i oświadczeń, zawartych w ankietach, kompetentni audytorzy przeprowadzający weryfikację firm mogą zasięgać informacji u jej kontrahentów i klientów, a także z innych dostępnych źródeł oraz przeprowadzać wizytacje w firmach. Informacje o uczestnikach i laureatach programu są również upowszechniane w Internecie i w mediach, co ma na celu zarówno promocję, jak i publiczną weryfikację firm.Laureaci otrzymują certyfikat "Solidny Partner" i uprawnienie do posługiwania się w działaniach marketingowych znakiem Klubu Rzetelnego Biznesu "Solidny Partner" (na podstawie decyzji Komisji Weryfikacyjnej, niezależnej od Biura Licencyjnego), którego ważność jest uzależniona od spełniania przez firmę kryteriów rzetelnego działania określonych w regulaminie programu (firmy uczestniczące w programie są systematycznie monitorowane i weryfikowane).[4]

Patronat honorowy nad programem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce[5] oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego.[2] W 2001 r. rozpoczęto systematyczne działania wspierające, mające na celu upowszechnianie wiedzy i pomoc we wdrażaniu zasad podjętej przez ONZ inicjatywy „Global Compact”[6] oraz „Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” (CSR[7]) ogłoszonej przez Komisję Europejską. Prowadzone działania zyskały m.in. poparcie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka[8] oraz Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce, Marc'a Destanne de Bernis[9]. Program „Solidny Partner” został zakwalifikowany do grona najważniejszych polskich inicjatyw prezentowanych na konferencji p.n. „Etyka biznesu w działaniu: inicjatywy, programy, kodeksy” zorganizowanej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ) w 2001 r. w Warszawie przez Centrum Etyki Biznesu (prowadzone przez dwie instytucje: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i WSPiZ) oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce. Wyniki konferencji zostały zebrane w książce „Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy”. Konferencja i książka prezentująca jej wyniki stanowiły podsumowanie polskich dokonań w dziedzinie etyki biznesu w momencie zapoczątkowania działalności w Polsce inicjatywy ONZ „Global Compact” oraz "Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu".[4] [10]

Program „Solidny Partner” znalazł się również w gronie wybranych polskich inicjatyw w opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki publikacji: „CSR – Społeczna Odpowiedzialność biznesu w Polsce”, zamieszczonej na stronie internetowej MG w formie elektronicznego poradnika informacyjnego.[11]

Powstał także portal marketingowy solidnypartner.eu dla laureatów programu i innych firm oferujących produkty i usługi wysokiej jakości. Jednym z głównych celów zarówno programu, jak i portalu, jest stworzenie „strefy zwiększonego bezpieczeństwa w biznesie”.[12]

Przypisy

 1. Pismo Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce z dnia 17.12.2001 r. http://solidnypartner.pl/index.php?a=3&lan=pl
 2. 2,0 2,1 Wystąpienie Prezesa NBP, Leszka Balcerowicza, uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom programu "Solidny Partner", Konferencja w siedzibie NBP, w dniu 28 czerwca 2002 r.
 3. CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE, wyd. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2010, s. 9 http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf
 4. 4,0 4,1 Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., ETYKA BIZNESU W ZASTOSOWANIACH PRAKTYCZNYCH: INICJATYWY, PROGRAMY, KODEKSY, wyd. Przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce, Warszawa, 2002, s. 121-127
 5. Pismo Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce z dnia 17.12.2001 r.http://solidnypartner.pl/index.php?a=3&lan=pl
 6. Portal Global Compact, inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych http://www.unglobalcompact.org
 7. Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki o CSR - http://www.mg.gov.pl/node/10892
 8. list Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 9. Wystąpienie Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce, Marc'a Destanne de Bernis, uroczystość wręczenia certyfikatów Solidny Partner, konferencja w siedzibie NBP w dniu 17.12.2001 r. http://solidnypartner.pl/index.php?a=3&lan=pl
 10. Rok B.(red., "Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy", wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2001, s.8
 11. CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE, wyd. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2010, s. 9 http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf
 12. Solidnypartner.eu - Promocja dobrych firm - Baza firm: O portaluŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Solidny Partner z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki