FANDOM


Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż - stowarzyszenie, którego głównym celem jest podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

Historia

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż powstało we Wrocławiu listopadzie 2010 roku jako lokalna niezależna organizacja.

Działania i uprawnienia

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż swoją działalność opiera inspektoracie, który jest jego statutową jednostką organizacyjną. Inspektorem z ramienia Stowarzyszenia zostaje wolontariusz, który został w tym celu przeszkolony i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym.

Podstawą prawną działania inspektoratu Ekostraży są przepisy Ustawy o ochronie zwierząt[1], a w szczególności art. 34a: "Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru (...)".

Inspektorzy Stowarzyszenia poza bezpośrednią pomocą zwierzętom potrzebującym w drodze interwencji i kontroli skutecznie zawiadamiają organy ścigania o popełnianych przestępstwach i wykroczeniach oraz wykonują w tych sprawach prawa pokrzywdzonego na podstawie art. 39: "W sprawach o przestępstwa (...) oraz wykroczenia (...) prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt." a także występują jako oskarżyciele posiłkowi.

W postępowaniach administracyjnych w sprawie czasowego odbioru zwierząt będących ofiarami znęcania się, na podstawie art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt, Stowarzyszenie występuję na prawach strony.

Zobacz też

Przypisy

Linki zewnętrzneŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł nie spełnia (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.