FANDOM


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jest organizacją działająca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER – na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących się na południu województwa mazowieckiego: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew. Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru Lokalnej Grupy Działania poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Działania realizowane przez Stowarzyszenie w latach 2008-2012

Stowarzyszenie aktywnie wspiera inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich poprzez efektywne wykorzystywanie liderowskich środków finansowych. W swoich stawia na innowacyjność i efektywność. Skutecznie sięga zarówno samodzielnie i w partnerstwie po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i innowacyjnych, których łączna wartość wyniosła ponad 1,5 mln złotych (stan na 30.08.2012 r.) W ramach projektu „Jestem aktywny będę przedsiębiorcą” utworzone zostały w pięciu gminach Innowacyjne Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, w ramach których młodzież gimnazjalna przez okres 1.5 roku uczestniczyła w zajęciach prowadzonych zgodnie z Teorią Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Wykreowano grupę lokalnych liderów kultury, którzy w projekcie „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” odpowiadali za animacje wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Dla młodzieży LGD „Razem dla Radomki” przygotowało projekty oferujące zajęcia szkoleniowe z zakresu nowych mediów, dziennikarstwa telewizyjnego, fotografii, czy też z rękodzieła i sztuki ludowej. Stowarzyszenie realizujemy projekty, które mają na celu zdobycie nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia firmy, pozyskiwania środków unijnych, warsztaty komputerowe, kierowane do bezrobotnych oraz osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje.

Celem działań Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” jest tworzenie partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami oraz przedstawicielami nauki – dlatego w projekcie „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” realizowanym wspólnie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza zbudowano sieci współpracy i partnerstwa na linii Przedsiębiorcy-Nauka-Samorząd. LGD prowadzi lokalny ośrodek na rzecz innowacyjności i adaptacyjności, realizując programy szkoleniowe, organizując konferencje oraz promujemy postawy i rozwiązania innowacyjne wśród przedsiębiorców, rolników, osób aktywnych.

Kolejnym działaniem Razem dla Radomki jest podnoszenie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy, poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze organizacji pozarządowych z terenu powiatów przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego. Do nich skierowany został projekt „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, oferujące bezpłatnie szkolenia na platformie e-learningowej.

LGD współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi z Niemiec, Słowacji i Ukrainy, jak również z Lokalnymi Grupami Działania z innych województw. Zajmuje się animowaniem i wpieraniem wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym (Ścięcie Śmierci, Rycerze Bogurodzicy) obszarów wiejskich LGD, organizacją imprez kulturalnych (Dni Kolbergowskie w Przysusze, Jarmark Ludowy), promocją atrakcji turystycznych obszaru (m.in. Rzeka Radomka, Domaniowskie Morze). Od 2009 roku uczestniczy jako wystawcy w Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel w Kielcach, a ponadto w Dożynkach Prezydenckich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz wielu innych inicjatywach zakładających promocję obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Stowarzyszenie dąży do budowania silnej marki produktów lokalnych, nie tylko w skali województwa mazowieckiego, ale również w perspektywie ogólnokrajowej. Dzięki staraniom LGD Razem dla Radomki” – „Papryka Przytycka” oraz „Salceson Wizytowy” uzyskały pozytywną opinię i zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przeprowadza rekrutacje wniosków skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, gmin, instytucji kultury, organizacji pozarządowych udzielając wsparcia finansowego w ramach następujących działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dla Małych Projektów. Dzięki działalności Stowarzyszenia sfinansowano ponad 40 projektów (stan na dzień 30.08.2012 r.) które dotyczyły: realizacji inicjatyw związanych z działaniami kierowanymi przez przedsiębiorców; realizacji projektów edukacyjnych i artystycznych; organizacji imprez kulturalnych; wydawnictw publikacji historycznych i kulturowych oraz realizacji wielu projektów inwestycyjnych w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Niezmiernie istotną kwestią jest promocja „małych ojczyzn” – gmin tworzących LGD dlatego w tym celu opracowano liczne publikacje, foldery, mapy jak również nowoczesne trzy portale internetowe, na których każdy z internautów może obejrzeć ciekawe filmy, galerie, prezentacje, skorzystać z konsultacji on-line, czy też odbyć wirtualną wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach naszego terenu.

Linki zewnętrzneŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Stowarzyszenie Razem dla Radomki z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki