FANDOM


Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
Lider Aleksander Podolski
Data założenia 1997
Deklarowana
ideologia polityczna
monarchizm, konserwatyzm, patriotyzm
Barwy czerwień, biel, srebro, złoto, niebieski

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM) – polska partia polityczna, zarejestrowana 17 kwietnia 1997, której celem wg własnej deklaracji ideowej jest:

"...odgrywać rolę reprezentanta szeroko pojętych interesów dawnych rodów szlacheckich i arystokratycznych oraz powiększać zaplecze kadrowe przyszłego monarchy poprzez nobilitację do stanu szlacheckiego najbardziej zasłużonych członków Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych."

Struktura, osobowość prawna i władze

Partia została zarejestrowana 17 kwietnia 1997 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem ewidencyjnym 338/97. Główna siedziba partii znajduje się w Bielsku-Białej. Zgodnie z zarejestrowanym statutem, dożywotnim i niepodlegającym wyborowi szefem tej partii był Adam Myśliński (zmarł w 2004). Po śmierci Adama Myślińskiego jego następcą został Aleksander Podolski, dotychczasowy zastępca. Unia wyłoniła się z podbeskidzkiej grupy członków Polskiego Ruchu Monarchistycznego i wzorowała się na PRM (m.in. statut, nomenklatura, program, odznaczenia itp.)[potrzebne źródło]. Mimo szerokiej formuły, nie należą do niej żadne organizacje monarchistyczne[potrzebne źródło].

Przewodniczący partii stoi na czele Rady Regencyjnej, której skład jest wybierany na Zjeździe Krajowym. Rada Regencyjna decyduje o bieżących pracach partii a także posiada prawo obsadzania wszelkich stanowisk.

Władzą naczelną partii jest Zjazd Krajowy, który wybiera członków Rady Regencyjnej, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Kapituły Krzyża Rycerskiego oraz Konwentu Szlachty i Arystokracji. Szczególnie ważną instytucją jest Konwent, który posiada prawo nobilitowania szczególnie zasłużonych członków partii.

Nobilitacje partyjne

Aktualnie, zgodnie z dokumentem "Warunki potwierdzania, nadawania, podwyższania oraz pozbawiania tytułów szlacheckich i arystokratycznych", przyjętym 21 września 2002 na I Krajowym Zjeździe Delegatów, Konwent może nadawać następujące tytuły honorowe:

 • Szlachcica UPUM
 • Barona UPUM
 • Hrabiego UPUM
 • Margrabiego UPUM
 • Księcia UPUM
 • Wielkiego Księcia UPUM

Ordery i odznaczenia UPUM

Za zasługi dla UPUM i idei monarchizmu partia może nadawać następujące ordery i odznaczenia:

Krzyż Rycerski UPUM (I, II i III Klasy)

Najwyższe odznaczenie ustanowione Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM z 15 lipca 2001. Odznaka odznaczenia w kształcie krzyża równoramiennego (55x55mm) w kolorze ciemnoniebieskim pośrodku którego na czerwonej tarczy umieszczony jest orzeł Przemysła II, nad tarczą hełm i korona szlachecka, a u dołu tarczy na wstążce napis UPUM. Wokół tarczy wieniec z dębowych liści, a między ramionami dwa skrzyżowane miecze ostrzami w dół. Na rewersie wygrawerowany numer własny odznaczenia. Gwiazda o średnicy 60 mm w kształcie kręgu o obrzeżu stylizowanym na elementy muru obronnego i ostrzy mieczy, pośrodku której znajduje się herb UPUM. Odznaczenie trzystopniowe noszone na wstążce koloru niebieskiego:

  • I klasa – złoty krzyż noszony na wstędze przewieszonej przez prawe ramię + złota gwiazda na lewej piersi (wstęga 100 mm)
  • II klasa – srebrny krzyż noszony na szyi + srebrna gwiazda na lewej piersi (wstążka 35 mm)
  • III klasa – brązowy krzyż noszony na lewej piersi (wstążka 35 mm)

Krzyż Rycerski UPUM projektował Aleksander Podolski.

Fotografia Krzyża Rycerskiego UPUM

Krzyż Monarchii UPUM (I i II klasy)

Odznaczenie ustanowione Uchwałą I Krajowego Zjazdu Delegatów UPUM w 2002. Odznaka w kształcie pokrytego emalią w kolorze wiśniowym złotego krzyża maltańskiego z narożnikami zakończonymi złotymi kulkami. Pośrodku krzyża orzeł Przemysława II wokół którego wieniec dębowy i napis UPUM. Krzyż noszony na szyi na wstążce (35 mm) czerwonej z białymi paskami po bokach.

  • w klasie I nad krzyżem przywieszka z dwoma skrzyżowanymi mieczami ponad którymi korona królewska
  • w klasie II nad krzyżem przywieszka z koroną królewską

Krzyż Monarchii UPUM projektował Aleksander Podolski.

Fotografia Krzyża Monarchii UPUM

Krzyż Jerozolimski UPUM

Ustanowione Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM w 2008 jednostopniowe odznaczenie nadawane przez Regenta osobom fizycznym dla uhonorowania zasług położonych na polu działalności charytatywnej i szeroko rozumianego zaangażowania społecznego. Odznakę stanowi złocony krzyż jerozolimski /duży krzyż laskowany, w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże/ (55x55 mm), ramiona centralnego dużego krzyża pokrywa emalia w kolorze ciemnego kobaltu, a krzyżyki między ramionami pokrywa wiśniowa emalia. Pośrodku krzyża nałożona tarcza z herbem UPUM, a nad krzyżem złocona korona królewska. Na rewersie pośrodku data „1997” (roku powołania do życia UPUM) i wygrawerowany poniżej numer własny odznaczenia.Krzyż noszony na szyi na wstążce (40 mm) w kolorze ciemnego kobaltu z dwoma czerwonymi paskami.

Krzyż Jerozolimski UPUM projektował Norbert Wójtowicz.

Krzyż Regencji UPUM

Ustanowione Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM w 2004 jednostopniowe odznaczenie nadawane osobom funkcyjnym w strukturach organizacyjnych Unii oraz za zasługi w popularyzowaniu wśród dziejów i tradycji oręża polskiego. Odznaka w kształcie przypominającego Virtuti Militari złoconego krzyża równoramiennego (55x55 mm) o ramionach wypełnionych czarną emalią. Pośrodku na czerwonej tarczy orzeł Przemysława II wokół którego wieniec dębowy i napis UPUM, nad tarczą korona a pod nią litera "R" (Regencja). Między ramionami krzyża dwa skrzyżowane miecze ostrzami w górę.

Krzyż Regencji UPUM projektował Aleksander Podolski.

Krzyż 3 Maja

Jednostopniowe odznaczenie ustanowione Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM w 2001 dla upamiętnienia ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791. Odznaczenie przyznawane za pracę w popularyzowaniu idei zbudowania w Polsce dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Odznakę stanowi pokryty czerwona emalią krzyż maltański (45x45 mm) z narożnikami zakończonymi kulkami, między ramionami krzyża cztery białe orły piastowskie, pośrodku krzyża na błękitnej tarczy korona królewska, a pod tarczą na szarfie napis "UPUM". Na rewersie data "3 maja 1791 r." w wieńcu z liści dębowych. Krzyż noszony jest na wstążce (35 mm) w barwach biało-czerwonych.

Krzyż 3 Maja projektował Aleksander Podolski.

Krzyż Zasługi UPUM

Krzyż Zasługi UPUM projektował Aleksander Podolski.

Medal Zasługi UPUM

Medal Zasługi UPUM projektował Aleksander Podolski.

Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem[1]

Commemorative Cross of the 600th anniversary of the Battle of Grunwald

Pamiątkowy Krzyż 600-lecia bitwy pod Grunwaldem

Odznaczenie ustanowione Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM nr 10/09 z 5 października 2009 w związku ze zbliżającym się jubileuszem bitwy grunwaldzkiej. Nadawane uchwałą kapituły osobom fizycznym za działalność na rzecz monarchizmu oraz popularyzowania polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej. Jest to odznaczenie jednostopniowe, nadawane jednorazowo. Odznakę stanowi krzyż równoramienny o wymiarach 40x40mm, którego łuki ramion oparte są na bazie koła o średnicy 40mm. Pośrodku krzyża nałożona jest tarcza przedstwiająca hełm rycerski na tle dwóch skrzyżowanych mieczy. Na bocznych ramionach krzyża daty: 1410-2010. Dolne ramię krzyża przykrywa częściowo wstęga z napisem UPUM, której brzegi sięgają bocznych ramion krzyża. Całość wykonana jest z metalu w kolorze patynowanego srebra. Krzyż noszony jest na wstążce o szerokości 40mm barwy błękitnej z biało-czerwonym obrzeżem.

Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem projektował Norbert Wójtowicz.

Medal Pamiątkowy 10-lecia UPUM

Medal ustanowiony Uchwałą Rady Regencyjnej UPUM z 17 kwietnia 2006. Medal o średnicy 70 mm wykonany z tombaku – na awersie herb UPUM, a wokół w okręgu napis "Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych"; na rewersie napis "Wiara – Monarchia – Prawo" w wieńcu dębowym, poniżej daty 1997-2007.

Medal Pamiątkowy 10-lecia UPUM projektował Aleksander Podolski.

Medal Członka Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Medal ustanowiony w 2010 Uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Odznaczenie mogą otrzymać osoby będące pełnoprawnymi członkami zwyczajnymi Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych lub Regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, odznaczenie może być nadane honorowo osobie nie będącej członkiem zwyczajnym UPUM. Owalny medalion przedstawia postać rycerza z wzniesionym obnażonym mieczem i tarczą ozdobionym herbem UPUM. Wokół postaci rozmieszczony owalnie napis „UNIA POLSKICH UGRUPOWAŃ MONARCHISTYCZNYCH”. Medalion otoczony wieńcem z liści wawrzynu i nakryty u góry zamkniętą koroną królewską. Medalion odznaczenia wykonany jest w kolorze patynowanego srebra, otaczający go wieniec i korona pokryte złoceniem. Krzyż noszony jest na wstążce barwy granatowej.

Medal Członka Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych projektował Norbert Wójtowicz.

Medal Regenta i Wielkiego Księcia UPUM Aleksandra Podolskiego

Medal AP - AV

Medal Regenta i Wielkiego Księcia UPUM Aleksandra Podolskiego

Medal ustanowiony został uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 15/010 z 11 listopada 2010 roku. Medal jest odznaczeniem jednostopniowym nadawanym przez regenta długoletnim członkom UPUM za okazaną wierność Unii oraz innym osobom za aktywną działalność w rozbudzaniu świadomości idei monarchistycznej w społeczeństwie. Medal pozłacany ma kształt krążka o średnicy 35 mm. Na awersie pośrodku umieszczony jest herb Grzymała odmiana książęca. Nad herbem na obwodzie odznaczenia widnieje napis w dwóch rzędach: "REGENT I WIELKI KSIĄŻĘ UPUM / ALEKSANDER PODOLSKI". Na rewersie w wieńcu laurowym sentencja: "PER ASPERA AD ASTRA". Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 40 mm koloru ciemnoniebieskiego z dwoma pionowymi, złotymi paskami. Osoba uhonorowana medalem otrzymuje oznakę odznaczenia wraz z dyplomem. Medal noszony jest na lewej piersi zgodnie z hierarchią odznaczeń Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych.

Medal Regenta i Wielkiego Księcia UPUM Aleksandra Podolskiego projektował Norbert Wójtowicz.

Organizacje związane z Unią Polskich Ugrupowań Monarchistycznych

Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne "Szlachcic"

Przy UPUM działa Kolegium Heraldyczno-Genealogiczne "Szlachcic" – organ powołany 17 kwietnia 2004, którego celem – zgodnie z uchwałą Rady Regencyjnej Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych nr 1/04 – jest prowadzenie postępowania procesowego związanego z wywodzeniem i potwierdzaniem szlachectwa. Pracami Kolegium kieruje Aleksander Podolski. Działalność Kolegium uznawana jest przez Unię Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Fundację "Szlachecki Dwór", Dyskusyjny Klub Internetowy Szlachty Polskiej "Feniks" oraz Polonijne Kulturalne Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Szlacheckich i Arystokratycznych.

Polonijne Kulturalne Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Szlacheckich i Arystokratycznych

Stowarzyszenie społeczno-kulturalne związane z partią polityczną Unią Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 21 w Gliwicach.

Fundacja "Szlachecki Dwór"

Polska fundacja ściśle współpracująca z partią Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, której jest przybudówką i przez którą została ustanowiona.

Siedziba Fundacji mieści się we Wrocławiu. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i nauki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Swoje cele fundacja ma wg swojego statusu realizować poprzez udzielanie wsparcia szkołom oraz innym placówkom oświatowym w realizacji celów dydaktycznych, fundowanie, w imieniu fundatora stypendiów uczniom szczególnie zdolnym, wspieranie inicjatyw w zakresie odbudowy i renowacji budowli wpisanych do rejestru zabytków oraz innych, zabytkowych wytworów kultury i dzieł sztuki, udzielanie wsparcia publikacjom ze szczególnym uwzględnieniem publikacji historycznych, historiograficznych oraz publikacji poświęconych historiom herbów szlacheckich, wspieranie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych środowiskowo, udział, w imieniu fundatora, w pracach innych fundacji i stowarzyszeń.

Program polityczny

Partia określa samą siebie jako "ugrupowanie polityczne o orientacji liberalno–konserwatywnej". Zgodnie ze swoją Deklaracją Ideową za swoje najważniejsze cele uważa ona:

 • Odbudowanie w Polsce ustroju monarchistycznego
 • Reprezentowanie interesów szlachty i arystokracji w kraju i zagranicą
 • Inicjowanie działań na rzecz zdrowia, oświaty, kultury i ochrony zabytków
 • Kształtowanie szlachty XXI wieku

Z programu społeczno-politycznego partii wynika, że jest ona zwolennikiem prywatyzacji i reprywatyzacji z wyjątkiem sektorów strategicznych, niskich podatków i liberalnej polityki gospodarczej, jednak z silnymi elementami interwencjonizmu państwowego, zapobiegającymi powstawaniu nadmiernego bezrobocia.

W kwestiach społecznych partia kładzie nacisk na rozwijanie opieki zdrowotnej i społecznej, inwestowanie w edukację, kulturę, sztukę, powszechne mieszkalnictwo oraz sport i rekreację. Partia dąży też do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa poprzez wspieranie policji i służb penitencjarnych.

Jakkolwiek partia jest przeciwna demokracji parlamentarnej (przynajmniej w obecnym wydaniu), deleguje ona swoich członków do kandydowania w wyborach do rad gmin, sejmików wojewódzkich, Sejmu i Senatu RP. Jak dotąd jednak ani jeden kandydat partii nie uzyskał mandatu radnego, posła, ani senatora.

Przypisy

 1. S. Oberleitner: Odznaczenia monarchistyczne w III Rzeczypospolitej Polskiej 1990-2010, Zielona Góra 2011 (faktycznie książka ukazała się w grudniu 2010), ISBN 978-83-919754-2-8, s. 35-36.

Literatura

Linki zewnętrzne

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki