FANDOM


Zakon Rycerzy Jana Pawła II
Herb zakonu
Nazwa łacińska Ordo Militiae Joannis Pauli II
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Status kanoniczny OMJPII
Data założenia 2011
Data zatwierdzenia 2011
Liczba członków ok. 150 osób
Strona internetowa

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Joannis Pauli II) – świecka męska organizacja katolicka o charakterze charytatywnym powstała w 2011 roku. Zakon powstał powstał jako swoiste żywe wotum wdzięczności za beatyfikację i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików - mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II realizują ten cel poprzez zaangażowanie i aktywność w dziele nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Zakon w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia ukierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie. Podstawowymi celami organizacji są:

  1. dążenie do świętości swoich członków,
  2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),
  3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
  4. promocja nauczania Jana Pawła II,
  5. promowanie katolickiej duchowości świeckich,
  6. wzajemna pomoc bratnia,
  7. wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),
  8. promocja duchowości mężczyzny,
  9. wspieranie chrześcijan.

Organizacja wewnętrzna

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia, w której koncentruje się życie religijne tworząc Chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria – organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa - organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli. Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii. Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Generał, od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości jest jednym z głównych zadań Chorągwi. Członkowie Chorągwi wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi: Wielkiego Rycerza, Kanclerza i Skarbnika.

Komandoria – tworzą ją wszystkie Chorągwie działające na terenie danej diecezji, a na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor, odpowiadający za kontakty z biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji.

Prowincja Krajowa - tworzą ją wszystkie Komandorie działające na terytorium danego kraju, a na jej czele stoi wybierany na cztery lata Prowincjał, odpowiadający za kontakty z Konferencją Episkopatu i koordynowanie działań rycerstwa w całej Prowincji.

Rada Generalna (Generalat) – tworzą ją wszyscy Prowincjałowie Krajowi. Na jej czele stoi wybierany bez ograniczenia kadencyjnością Generał, który kieruje całym Zakonem.

Przyjmowanie do Zakonu

Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

Symbolika i ceremoniał rycerski

Rycerze Zakonu JPII.jpg

Rycerze Zakonu Jana Pawła II w Piekarach Śląskich

Godłem Zakonu jest stylizowany herb papieski Jana Pawła II (obramowana na złoto czarna tarcza herbowa ze złotym krzyżem łacińskim przesuniętym w lewo oraz złotą literą „M” w prawym dolnym rogu tarczy oznaczającą Maryję Matkę Bożą).

Zawołaniem rycerskim jest zwrot: Vivat Iesus!, a odzewem: Totus Tuus!. Ceremonialnym strojem Rycerzy jest czarny mucet z żółtą lamówką i godłem Zakonu noszonym na przedzie i tyle. Rycerzom czwartego stopnia przysługuje noszenie ryngrafu. Na co dzień, Rycerzom przysługuje prawo noszenia stylizowanego znaczka przedstawiającego godło zakonu.

Status kapelanów i osób duchownych

Osoby duchowne Kościoła Katolickiego z racji swego statusu są traktowane przez Braci Rycerzy jako honorowi członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II o najwyższym stopniu członkowskim. Kapelan Rycerzy jako najwyższy autorytet moralny w danej Chorągwi, ma pełne prawo do formowania duchowości powierzonych sobie Rycerzy i wygłaszania wiążących ich w tym zakresie opinii.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Zakon Rycerzy Jana Pawła II z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4.svg Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki