FANDOM


Zderzak Łągiewkiurządzenie wynalezione przez Lucjana Łągiewkę, które według niego minimalizuje skutki zderzeń. Ma ono zamieniać części energii kinetycznej obiektu na energię kinetyczną urządzenia EPAR (Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno-Rozpraszający). Projekt EPAR wielokrotnie nagradzano, podjął on współpracę z kilkudziesięcioma organizacjami (w tym z Europejską Agencją Kosmiczną) i realizuje kilkanaście projektów z pomocą funduszy unijnych[1], posiada własne patenty[2][3]. Według wynalazcy zderzak zmniejsza przyspieszenie odczuwane przez pasażerów w chwili zderzenia[potrzebne źródło] co stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami fizyki.

Nie powstało jeszcze żadne praktyczne urządzenie wykorzystujące EPAR, samo działanie urządzenia nie zostało potwierdzone w niezależny sposób.

Dokumentacja

Łągiewka opracował swój zderzak w latach 90. XX wieku[4]. Pierwsze dwie prace dotyczące zderzaka Łągiewka opublikował w roku 2000. W następnych latach wraz z Gumułą i Doruchem napisali jeszcze 7 innych artykułów (6 z nich w czasopismach): w Journal of Technical Physics (2007), Journal of KONES (2006), Przeglądzie Technicznym (2005), Przeglądzie Komunikacyjnym (2004), Czasopiśmie Technicznym MECHANIKA - KONMOT AUTOPROGRES (2004) oraz z okazji VI Sympozjum Naukowo-Technicznego, zorganizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej i Wojskową Akademię Techniczną (2003)[5]. Żadne z tych czasopism nie jest recenzowane oraz nie znajduje się na liście filadelfijskiej czy liście czasopism punktowanych przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmującej 5200 pozycji.

Projekt EPAR

Autor wynalazku zainicjował powstanie Projektu EPAR, którego najważniejszym zadaniem jest rozwój koncepcji Energetycznego Przetwornika Akumulacyjno Rozproszeniowego (EPAR) i wprowadzenie go do powszechnego użytku. W ramach Projektu EPAR działają: Centrum Badawczo Rozwojowe EPAR, Fundacja Naukowa EPAR oraz Stowarzyszenie Naukowe EPAR. Współtwórcą EPAR jest Gumuła.

Projekt EPAR składa się z Konsorcjum Klastrowego Project EPAR (w jego skład wchodzą m.in. Fundacja Naukowa EPAR, Stowarzyszenie Naukowe EPAR i Centrum Badawczo Rozwojowe EPAR), spółek celowych EPAR i spółek międzynarodowych EPAR[6][7][8].

Trwają prace nad umieszczeniem rozwiązań Łągiewki w barierach drogowych. Testy grupy EPAR wykazały redukcję siły zderzenia o 50%-90%[9].

W 2011 roku Projekt EPAR wraz z Astri Polska podjęły z Europejską Agencją Kosmiczną współpracę dotyczącą wdrożenia technologii EPAR w przemyśle kosmicznym[10].

Wyróżnienia[11]

 • 4-7 października 2011 r. - Targi Techniczne (Tekniska Mässan) oraz Wystawa Wynalazków w Sztokholmie: Tytuł najwybitniejszego osiągnięcia wynalazczego minionej dekady nadany przez Międzynarodową Federacji Organizacji Wynalazczych (IFIA); Srebrny medal przyznany przez Szwedzkie Towarzystwo Wynalazcze Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk (SUF)
 • 6-10 kwietnia 2011 r. - Genewa, Inventions Geneva (39th International Exhibition of Inventions of Geneva): Złoty medal za barierę energochłonną EPAR; Nagroda specjalna Rosyjskiego Ministerstwa Edukacji I Nauki
 • 7 marca 2011 r. - Warszawa, Muzeum Narodowe NOT – Pałac Kultury i Nauki: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 'Za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze'[12]; Wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa dla: Energetyczny przetwornik akumulacyjno-rozpraszający EPAR, Bufor kolejowy (AMPE), Zderzak samochodowy (MPEK), Obudowy górnicze (MTE), Bariera drogowa (MUAR)
 • 19 listopada 2010 r. - Medal Oficerski Królestwa Belgii dla Lucjana Łągiewki za zasługi w dziedzinie innowacji
 • 18-20 listopada 2010 r. Bruksela, Brussels Innova: EPAR Poland – złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek EPAR; EPAR R&D GERMANY srebrny medal za metodę akumulowania i rozpraszania energii zastosowaną w transporcie
 • 7 września 2010 r. Kuwejt, IIFME The 3rd International Invention Fair of the Middle East 2010: Złoty medal za metodę akumulowania i rozpraszania energii; Złoty medal za zastosowanie EPARu w windach; Srebrny medal za hamulec dynamiczny[13]
 • 20-22 października 2010 r. Warszawa, IWIS (Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji 2010): Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek – Zderzak samochodowy – Mechaniczny Konwerter Energii Kinetycznej; Złoty medal – Bufor kolejowy; Srebrny medal – bariera zderzeniowa; Srebrny medal – obudowa górnicza
 • 8-11 czerwca 2010 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie Targi Innowacje-Technologie-Maszyny: List intencyjny od Naczelnej Organizacji Technicznej
 • 21-25 kwietnia 2010 r. Inventions Geneva (38th International Exhibition of Inventions of Geneva): Złoty medal za wynalazek: „Zderzak Łągiewki”; GORODISSKY & PARTNERS Patent and Trademark Attorneys Ip Lawyers – Rosja; Special Honorific Merit Award – Portugalia; Medal of Ministry of Education, Science, Youth and Sports – Rumunia
 • Dyplom Ministerstwa Edukacji, Nauki, Młodzieży i Sportu Rumunii
 • Nagroda Legal Company “GORODISSKY & PARTNERS” z Rosji[14]
 • Special Honorific Merit Award, przyznany przez Republikę Portugalii
 • 9-11 września 2003 r. - Nagroda Targów Innowacji Gospodarczych i naukowych INTARG – Katowice 2003[15]

Krytyka wynalazku

Wynalazca sugeruje, że dzięki zderzakowi przyspieszenie odczuwane przez pasażerów w chwili zderzenia jest mniejsze niż przyspieszenie samochodu mierzone względem przeszkody. Oznaczałoby to, że zderzak w niewyjaśniony sposób znosi siłę bezwładności, co stałoby w sprzeczności ze znanymi prawami fizyki. Krytycy wynalazku wskazują, że opublikowana dokumentacja występowania tego zjawiska w zderzaku Łągiewki nie jest wiarygodna[16].

Przypisy

Linki zewnętrzne
Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Zderzak Łągiewki z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3 Ten artykuł zawiera niewystarczająco uźródłowione informacje.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki