FANDOM


Związek Młodzieży Wiejskiej "Siew" − organizacja młodzieżowa powstała 15 grudnia 1980 r. w Ćmielowie, jako reaktywacja przedwojennego Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej.

Po kilkukrotnych nieudanych próbach rejestracji związku u wojewody tarnobrzeskiego, organizacja weszła w struktury Związku Młodzieży Demokratycznej stanowiąc w województwie tarnobrzeskim 80 procent jej stanu osobowego.

W szczytowym okresie organizacja liczyła 570 członków, skupionych w 6 kołach terenowych. W okresie stanu wojennego, po rozwiązaniu Związku Młodzieży Demokratycznej, prowadzone były rozmowy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej "Wici". Efektem było włączenie ZMW "Siew" w struktury ZMW "Wici", jako organizacji w organizacji a to owocowało powołaniem w Ćmielowie Zarządu Miejsko-Gminnego Związków Młodzieży Wiejskiej, "Siew" i "Wici". Rozpoczął się okres półlegalnej działalności Związku, który deklarował że podlega tylko Rządowi Polskiemu na uchodźstwie i Prezydentowi RP w Londynie, nie uznając władz PRL związek współpracował z administracją na szczeblu lokalnym w zakresie swoich działań statutowych.

Siew posiadał sekcje propagandy i kontrwywiadu. Rozpracowywał agentów Służby Bezpieczeństwa w strukturach Związku Młodzieży Polskiej. Przewodniczącym Zarządu Głównego przez cały czas działalności był Michał Chamela. W roku 1986 związek zszedł do podziemia. Członkowie angażowali się w działalność demokratyczną pomagając w pierwszej demokratycznej kampanii wyborczej. Współpracował z Ruchem Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Ruchem Odbudowy Polski, a ostatnio z Samoobroną.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Związek Młodzieży Wiejskiej "Siew'' z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL

Uwaga! Projekt PrePedia został przeniesiony pod adres: http://pl.prepedia.org.
Ta strona stanowi wersję sprzed zmiany adresu w 2012 r. i nie jest już uzupełniana. Aby mieć pewność, że strona którą przeglądasz zawiera aktualne informacje, przejdź do aktualnej wersji tej strony!

Information icon4 Na Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4 Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki